Helhetsorientert terapi med Ingrid How Indregard

Helhetsorientert terapi ved Ingrid How Indregard, Helsekvalitet


Tid: Oppstart på behandlingsrommet på Narvik Yoga i uke 35

Terapeut: Ingrid How Indregard, Helsekvalitet


Individualterapi


Terapi og selvutvikling handler om å få hjelp til å takle livet, egne følelser, og å ta frem ditt potensiale og finne din dypeste retning i livet.

●Er stress et tema i ditt liv?

●Opplever du å sitte fastlåst i gamle mønstre eller i en livssituasjon som begrenser din livsutfoldelse?

●Synes du det er vanskelig å finne roen, også når du har lite å gjøre?

●Opplever du en krise og trenger støtte og klarhet i prosessen for å komme videre?

●Sliter du med å være deg selv og å stå i endringsprosesser som livet byr deg?


Da er helhetsorientert terapi noe for deg.


Denne terapien integrerer mange forskjellige teorier, metoder og terapiretninger. Terapeuten arbeider med alle delene av mennesket: tanker, overbevisninger, følelser, indre opplevelser, kroppen og det åndelige. Terapeuten forsøker å finne den metodens som er mest effektiv og virker best for deg, og støtte og inspirere den enkeltes helhetsprosess.


Når det arbeides med helheten og integrering av mange elementer i terapien, vil endringer skje hurtigere. I helhetsorientert terapi er klienten i sentrum og har selv nøkkelen til endring. Jeg som din terapeut er ikke ekspert på ditt liv, men er en person som kan hjelpe deg til å finne svarene i deg selv.


Jeg bruker for eksempel terapeutisk veiledning, kreative prosesser, selvutvikling, psykomotorisk massasje, og drømmer for å finne veien hjem til deg selv.


Helhetsorientert terapi har fokus på løsninger, på dine ressurser og styrker. Du lærer teknikker for å ta dem i bruk. Terapien har til formål å skape dype, indre forandringer så du kan lære deg selv bedre å kjenne, bli mer bevisst og samtidig oppnå lindring av symptomer og livssmerte.


Tilbud til par


Dette er et tilbud for dere som har valgt hverandre og som ønsker å utvikle forholdet

●Ønsker dere fordypelse og glede i kjærlighetsforholdet?

●Opplever dere å snakke forbi hverandre?

●Vil dere bli bedre på å se og verdsette hverandre?

●Snakker dere ulike kjærlighetsspråk?

●Mangler dere redskaper for å stå i en krise sammen?


Da er helhetsorientert parterapi noe for dere.


Denne terapien integrerer mange forskjellige metoder. Terapeuten og dere arbeider med alle delene av parforholdet: tanker, følelser, forventninger, kontakt, behov, kropp, seksualitet, kommunikasjon og samspill.


Terapien hjelper dere med å komme til bunns i problemstillinger og gi slipp på mønster fra fortiden for å få et rikere forhold.


Våre følelser hjelper oss til å organisere og bearbeide våre opplevelser, samt å skape kontakt med vår kropp og hverandre. Når dere får satt ord på og kommer i kontakt med egne følelser og behov, vil det skje endringer i psyken, i kroppen og i samspillet mellom dere. Dette skjer fordi følelser ofte er forbundet med dypere temaer, og ved å merke følelsene kan negative opplevelser fra fortiden oppløses. Uforløste følelser kan sette seg i kroppen som spenninger, smerter og negative og fastlåste tanker i sinnet. Kroppsbevissthet brukes for å gjøre dere mere kjent med indre reaksjoner. Kontakten med kroppen gjør det enklere å kjenne om dette er rett for dere eller ikke.


Som veileder og terapeut er det min rolle å hjelpe dere med å uttrykke deres innerste følelser, sette ord på behov og lytte til den andres tilsvarende følelser og behov. Dere lærer om å ta ansvar på hver deres «banehalvdel» og be om tillatelse når dere beveger dere over til den andre med gode råd og meninger. På denne måten kan dere lære å respektere hverandres grenser, oppnå en mer kjærlig kontakt og en mer vennlig kommunikasjon.Ingrid How Indregard er psykomotorisk fysioterapeut og kroppsorientert psykoterapeut og har lang erfaring med terapi, selvutvikling og veiledning.

Ta kontakt på mail ingridhowindregard@gmail.com for timebestilling

Telefon:41557932